2014-12-10 08:34:00

Poštujmo ljudska prava i na internetu!

Internet nas povezuje i omogućuje bržu komunikaciju. Iako je komunikacija virtualna, riječi pojedinaca koji šire mržnju imaju stvarne posljedice. 

Na Međunarodni dan ljudskih prava sjetimo se da smo različiti, ali jednaki u pravima - toleranciji, dostojanstvu i slobodi.

Web novinari


Osnovna škola Drenje