2014-04-01 09:30:50

Prvi travnja - dan za ¹alu i smijeh

Prvi je dan travnja rezerviran za prvotravanjske šale. Šalite se, ne ljutite se kada se šale s vama, jer - smijeh je lijek. I pritom ne zaboravite da sa šalama valja biti oprezan i umjeren.

 


Osnovna ¹kola Drenje