2011-05-08 08:02:00

Majčin dan!

Ne treba uopće napominjati da je mama svakom čovjeku na svijetu najvažnije biće prema kojem osjećamo ljubav koja nema cijene. Ipak, na njezin dan - Majčin dan, pokušavamo svoju ljubav i pažnju iskazati nekim znakom pažnje. Donosimo ideje za vas učenike, iako stručnjaci kažu da bi poklon trebao biti napravljen posebno za svaku mamu, baš kao što je i svaka mama posebna na svoj način.

Svrha majčina dana je probuditi uspavanu ljubav i zahvalnost prema ženama koje su nas rodile. Majčin dan je tu da nas podsjeti na našu dužnost prije nego bude prekasno. Nakana ovoga dana jest da aktivnije razmišljamo o našim dragim majkama. Da riječima, darovima, djelima, osjećajima, i na sve druge moguće načine udovoljimo majci i usrećujemo je svakog dana, trajno imajući na umu Majčin dan.

Savjet za kraj: Recite vašoj majci nekoliko lijepih riječi, pohvala te koliko je volite. Majčina ljubav je nova svaki dan


Osnovna škola Drenje