2021-05-20 19:23:35

Međupredmetna povezanost Likovne kulture i Hrvatskoga jezika

Koko u Parizu

Radeći digitalne alate (IKT) u nastavi Likovne kulture, učenici petih razreda osmislili su svoje animacije na temu "Koko u Parizu".

Pustolovine Koka i Zlatka upoznajte u FlipaClipu i Animation Desku!

Najbolje radove pogledajte u ovoj Wakelet kolekcji!

Web novinari


Osnovna škola Drenje