2019-10-17 19:22:21

Učitelji Osnovne škole Drenje spremni za Školu za život

U Osnovnoj školi Drenje danas je održan prvi savjetnički posjet u sklopu Škole za život.

Predavanje i radionice pripremile su učiteljice iz Strizivojne - Itana Tomšić i Zrinka Racić. Poručile su našim učiteljima i stručnim suradnicima da promišljaju o kvalitetama koje već imaju te na neki način smanjile njihove strahove i brige vezane uz promjene. Naglasak edukacije bio je na aktivnom učenju i novim načinima vrednovanja učenika.

Oko 18 sati učitelji su se zaputili svojim kućama uz poruku da nastave i dalje biti hrabri u reformi!


Osnovna škola Drenje