2018-04-26 20:59:40

Policijska službenica održala predavanje o vršnjačkom nasilju

Dajana Zeko, policijska službenica za prevenciju vršnjačkog nasilja Policijske postaje Đakovo, danas je našim učenicima predmetne nastave održala edukativno predavanje o vršnjačkom nasilju i njegovim posljedicama.

Učenicima je još jednom ukazano na pojavne oblike, načine suzbijanja i prevenciju, kao i kazneno-pravnu zaštitu u pogledu ove vrste nasilja. Također, prisjetili su se i karakteristika elektroničkog nasilja, s naglaskom na oprez u korištenju računala, mobitela i interneta u svakodnevnoj komunikaciji.​


Osnovna škola Drenje