2017-09-18 11:52:00

U školi u Kućancima tri brata i učiteljica

Početak nastavne godine u većini škola diljem Hrvatske donio je dječju ciku i živost, no u maloj područnoj školi u Kućancima Đakovačkim već godinama nema gužve.

Sada školu polaze samo tri učenika u kombiniranom razrednom odjelu: prvašić, treći i četvrti razred. Zanimljivost je veća što su njih trojica braća - Stjepan, Mislav i Leon Patrik Bobinac.

Rezultat je to višegodišnjeg napuštanja sela u kojem je sve manji broj mladih ljudi pa i djece.

Prema riječima ravnatelja matične škole u Drenju Darka Čote, u Kućancima je prije deset godina nastavu pohađao 21 učenik. U to vrijeme bila je dvorazredna kombinacija, pa je uz sadašnju učiteljicu Jadranku Novaković bila zaposlena još jedna učiteljica.​

Unatoč sve manjem broju đaka škola opstaje iako su prognoze za naredne godine loše što se tiče povećanja broja učenika.


Osnovna škola Drenje